Wraz z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej zyskaliśmy możliwość ubiegania się o dotacje ze środków unijnych. Jednym z najbardziej uniwersalnych narzędzi służących do zarządzania, monitorowania oraz kontrolowania realizacji programów operacyjnych finansowanych z Unii Europejskiej jest SIMIKSystem Informatyczny Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności.

W programie można dostrzec różnice między programowaniem strukturalnym i obiektowym. Podstawą prawną funkcjonowania systemu SIMIK jest Rozporządzenie Rady (WE) nr 1260/1999 z dnia 21 czerwca 1999 roku, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 roku, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1386/2002 z dnia 29 lipca 2002 roku, Narodowy Plan Rozwoju, Podstawy Wsparcia Wspólnoty, Programy Operacyjne oraz uzupełnienia Programów Operacyjnych.

System SIMIK umożliwia zarówno monitorowanie, jak i zarządzanie projektami od samego momentu składania wniosku, aż do jego rozpatrzenia. System ten jest jednocześnie niezbędnym narzędziem do koordynowania i wdrażania Departamentu Obsługi Funduszy Pomocowych Ministerstwa Finansów.

Warto zwrócić uwagę również na to, iż system SIMIK został podzielony na dwie części. W jego skład wchodzi Krajowy System Informatyczny (KSI) oraz lokalny system informatyczny, dzięki któremu dostęp do planowanych dotacji może mieć każda gmina. W ten sposób możliwe jest pozyskiwanie dofinansowania dla gmin na terenie naszego kraju.

W celu prawidłowego korzystania z SIMIK na pewno powinna nas zainteresować instrukcja dla użytkownika SIMIK. Przydatna może okazać się również instrukcja multimedialna, która krok po kroku wyjaśnia działanie Systemu Informatycznego Monitorowania i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności. Także wyszukiwarka dotacji unijnych może być pomocna przy szukaniu informacji o funduszach pochodzących z Unii Europejskiej.

Polityka regionalna UE to także dotacje dla szkół, szkół zawodowych, bibliotek. Komisja Europejska zapewnia jednak wsparcie dla wielu różnych projektów, nie tylko związanych z oświatą czy kulturą. Można odnaleźć różne przykłady projektów unijnych, których celem jest chociażby wspieranie inwestycji energetycznych, informatycznych, produkcyjnych czy też badawczo – rozwojowych.

System Informatyczny Monitoringu i Kontroli finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności (SIMIK) budowany jest w celu skutecznego i przejrzystego zarządzania środkami pozyskiwanymi ze środków unijnych. W ramach programów finansowanych przez Unię Europejską można się też ubiegać o pomoc w uzyskaniu dotacji dla małych firm.

Z Europejskiego Funduszu Społecznego można również pozyskiwać środki na studia podyplomowe – kapitał ludzki. Z unijnych funduszy finansowane są także szkolenia biznesowe oraz językowe.